ThirukKoodaloor Samprokshanam 3 June 2022 morning .. Day4

Sri Pushpavalli Nayika Sametha Sri Jagadhratchagap Perumal Koyil Samprokshanam Say 4 Final

3 June 2022 morning. Photos via Sri U Ve Vanamamalai Padmanabhan and Sri U Ve Bharathwaj-T T A Swamins

 

 

Leave a Reply