ஸ்வாமி அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார் 1022வது திருவவதார திருநக்ஷத்திர மஹோத்ஸவம் பத்தாம் நாள் 28-11-2029 காலை 07.00 மணிக்கு ஸ்நபனத்திருமஞ்சணமும் அதைத்தொடர்ந்து திருமண்காப்பு,திருப்பல்லாண்டு திருப்பாவை பெரிய திருமொழி 10,11 பத்துக்கள் திருக்குறுந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்டகம்,மற்றும் கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு,திருவாய்மொழி பத்தாம்

Swamy AruLalap PerumaL Emperumanar thirunakshathira utsavam day 4

Thanks to Sri Vinjamur Venkatschar Swamy ஸ்வாமி அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார் 1021வது திருவவதார திருநக்ஷத்திர மஹோத்ஸவம் நான்காம் நாள் 22-11-2020 மதியம் 02.30 மணிக்கு தொடங்கி பெருமாள் திருமொழியும் திருவாய்மொழி நான்காம் பத்து

Swamy aruLaalaP perumal Emperumaanaar thirunakshathira utsavam day 3

Thanks to Sri Vinjamur Venkatschariar Swamy ஸ்ரீஸ்வாமி அருளாளப்பெருமாளெம்பெருமானார் 1022வது திருவவதார திருநக்ஷத்திர மஹோத்ஸவம் மூன்றாம் நாள் 21-11-2020 மதியம் 01.00 மணிக்கு தொடங்கி திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி ( நாச்சியார் திருமொழி

1 2 3 18