Thiruvadi Sri Lakshmi Narasimhan Koyil Mruthsangarahanam

Thiruvali Sri LakshmiNarasimha swamy vaikasi brahmotsavam mruthsangraham 2nd June 2022

Photos via Sri U Ve Maniyarangan (@ KEB Rangarajan) Swamy

Leave a Reply