10.02.2021 Sri Vanamamalai perumal Laksha deepa mahotsavam Mahashanthi, purappadu

Thanks to Sri Vanamamalai oru nayakamau dheyvanayakan Swami and Sri AG Gopalan

Leave a Reply