Sri Padmvathi Thayar’s Kartheeka Bramhosthavam 7th day *Surya_Prbhai_Vahana_Sevai* Govardhana Giri Krishnan Sathupadi.

Thanks to Sri Sampathkumar ranganatha Bhattachar

Leave a Reply