Sri bhumi neela Saranayaki sametha shri Saranathan perumal Maha samprokshanam ,thirucherai Day – 1

Thnks to Sri. Soundar Rajan Bhattachar

Leave a Reply