Thiruvellakkulam Sri Annan Perumal brahmotsavam day 3 morning yali vahanam

Thanks to Sri PB Sriram

Leave a Reply