Srimathe Ramanujaya Namaha Srimath Varavaramunaye Namaha Serankulam Sri Srinivasa Perumal Brahmotsavam Day 3 Morning Chakravarthy Thirumagan Thirukolam with PeriYaazhwar Thirumozhi Arulicheyal

Thanks to Sri Bharathwaj Ananthanpillai

Leave a Reply