Mannargudi Bramotsavam Day 4. Morning Pallaku. Evening Thirumanjanam and Thirupavadai at vanamalai madam. Night Thanga Govardhanagiri parvatham in Krishnavatharam. Vanamalai madam mandagadi.

Thanks to Sri Mannarkudi Uppili Srinivasan

Leave a Reply