SriVaramangai Nayika Sametha SriDheivanayaka Perumal Day-2 morning .. 28-02-2020 Seshavahanam at Melanammaguruchi brahmotsavam

Thnks to Sri Thirumeyyam Sundararaman

Leave a Reply