Mangalagiri Rajyalakshmi Thayar in Vijaya Lakshmi Thirukkolam, flanked by Nammazhwar and Ramanuja for Navaratri sevakalam

Thanks to Sri Vinamuri Mahavushnu

Leave a Reply