Sri Ranganatha Perumal Thirukkovil, ThiruNeermalai – Aug 15, 2019. Aadi Purnami Gajendra Moksham and Garuda ..video and pictures

Thanks to Sri Mukundan Krishnamachary

Leave a Reply