Sri Andal This Adippom utsavam moondram naz kalai Sri Andal Gold pallaque Sri Rengamannar ivory pallaque and malai Sri Andal thanga paranki narkali Sri Rengamannar Hanumantha vahanam and day 2,3

Thanks to Sri Araiyar Balamukundachar and Sri Thirumudivakkam Rangarajan

Leave a Reply