Thiru Nangur Vaigundha vinnagaram Divyadesam Vaigundhanadha perumal Bramotsavam (2019) Day 2 and 3

Pc : Uve. PB. Vedharajan Vedarajan Kannan Embar. Sathiyanarayanan Sowrirajan

Thanks to Smt Chitra Vedarajan

One comment

Leave a Reply