Thiru Nangur Vaigundha vinnagaram Divyadesam Vaigundhanadha perumal Bramotsavam (2019) Day 1

Thanks to Smt Chitra Vedarajan

Pc : Uve. PB. Vedharajan Vedarajan Kannan
Embar. Sathiyanarayanan Sowrirajan

Leave a Reply