Tirumala Second day morning Bramhosthavam *Chinna Shesha Vahana Sevai*🙏

Thanks to Sri Sampathkumar Ranganatha Bhattachar

Leave a Reply