Serankulam Sri Srinivasa Perumal Brahmotsavam Day 3 eve Sesha Vahanam ParamapadhaNadhan Thirukolam, Thiruvaaimozhi 3aam Pathu Satrumurai

Thanks to Sri Bharathwaj Ananthanpillai

Leave a Reply